Skoči na sadržaj

Cenovnik

B kategorija

B (17 godina)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
40.000,00 rsd

UKUPNO

53.000,00

B (kandidat poseduje AM ili A1)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
35.000,00 rsd

UKUPNO

38.000,00

B (kandidat poseduje A2 ili A)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
30.000,00 rsd

UKUPNO

33.000,00

B (kandidat poseduje F)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
22.000,00 rsd

UKUPNO

25.000,00

AM kategorija

AM (16 godina)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
8.400,00 rsd

UKUPNO

21.400,00

AM (kandidat poseduje B)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
8.400,00 rsd

UKUPNO

11.400,00

A1 kategorija

A1 (16 godina)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
24.000,00 rsd

UKUPNO

37.000,00

A1 (kandidat poseduje AM)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
8.400,00 rsd

UKUPNO

8.400,00

A1 (kandidat poseduje B)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
24.000,00 rsd

UKUPNO

27.000,00

A2 kategorija

A2 (18 godina)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
36.000,00 rsd

UKUPNO

49.000,00

A2 (kandidat poseduje AM)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
16.800,00 rsd

UKUPNO

16.800,00

A2 (kandidat poseduje A1)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
8.400,00 rsd

UKUPNO

8.400,00

A2 (kandidat poseduje B)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
36.000,00 rsd

UKUPNO

39.000,00

A kategorija

A (24 godine ili 2 godine A2)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
48.000,00 rsd

UKUPNO

61.000,00

A (kandidat poseduje AM)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
24.000,00 rsd

UKUPNO

24.000,00

A (kandidat poseduje A1)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
16.800,00 rsd

UKUPNO

16.800,00

A (kandidat poseduje A2)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
8.400,00 rsd

UKUPNO

8.400,00

A (kandidat poseduje B)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
48.000,00 rsd

UKUPNO

51.000,00

F kategorija

F (16 godina)

Cena
Teorijska obuka
13.000,00 rsd
Praktična obuka
20.000,00 rsd

UKUPNO

33.000,00

A (kandidat poseduje Am, A1, A2 ili A)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
10.000,00 rsd

UKUPNO

13.000,00

F (kandidat poseduje B)

Cena
Teorijska obuka
3.000,00 rsd
Praktična obuka
7.000,00 rsd

UKUPNO

10.000,00

BE kategorija (21godina)

Cena
Teorijska obuka
/
Praktična obuka
14.000,00 rsd

UKUPNO

14.000,00

Cena
Teorijski ispit
5.000,00 rsd
Praktični ispit
5.000,00 rsd
Lekarski pregled + prva pomoć
6.000,00 rsd